Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Είσοδος

Ε & Χ Κουρτίδης ΟΕ

Κουρτίδης Χαράλαμπος

Οικονομολόγος, απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΣΟΕΕ
Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α΄τάξης

 

Κουρτίδου Ευαγγελία

Οικονομολόγος, απόφοιτος τμήματος Περ. & Οικονομικής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου
Τελειόφοιτος Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος
Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, A΄τάξης