Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Είσοδος

Ε & Χ Κουρτίδης ΟΕ

Υπηρεσίες Οργάνωσης

Οργάνωση Εσωτερικών Λογιστηρίων Επιχειρήσεων

Αξιολόγηση Αναγκαίου Προσωπικού

Εποπτεία Λογιστικών Συστημάτων

Διαδικασίες Ένταξης σε Επιδοτούμενα Προγράμματα (ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ κ.α.)