Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Είσοδος

Ε & Χ Κουρτίδης ΟΕ

Η εταιρία μας καλύπτει τις απαιτήσεις επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών του ΚΒΣ. Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ καθώς και ατομικές επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικές κατηγορίες επιχειρήσεων των πελατών μας είναι:

 

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Εμπορικές επιχειρήσεις

Τουριστικά Γραφεία

Επιχειρήσεις Μεταφορών

Τεχνικές - Οικοδομικές επιχειρήσεις

Βιομηχανικές επιχειρήσεις

Παροχής Υπηρεσιών

Κοινοπραξίες