Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Είσοδος

Ε & Χ Κουρτίδης ΟΕ

Ευαγγελία Κουρτίδου & Χαράλαμπος Κουρτίδης ΟΕ

Διαθέτοντας την εμπειρία 30 και πλέον ετών παρουσίας στον χώρο της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής και ακολουθώντας βέλτιστες οργανωτικές τεχνικές, η εταιρία μας προσφέρει αξιόπιστες, καινοτόμες και πάνω από όλα αποδοτικές λύσεις.

Το έμπειρο, άρτια καταρτισμένο και ικανό προσωπικό μας, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, για ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και ιδιώτες.

Συμμεριζόμενοι τις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και υιοθετώντας νέες τεχνικές προσφέρουμε στους πελάτες μας, πέραν των λογιστικών υπηρεσιών, ένα σύνολο από υπηρεσίες ελέγχου, επίβλεψης και οργάνωσης σύγχρονων επιχειρήσεων.